Screenshot_3

Polsko – Kolumbijskie Spotkanie Biznesowe 30.09.2019

Dnia 30.09.2019 braliśmy udział w Polsko – Kolumbijskim Spotkaniu Biznesowym zorganizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą wraz z Ambasadą Republiki Kolumbii w Polsce z okazji wizyty p. Carlos Andrés Álvarez Awakon’a dyrektora ds. inwestycji zagranicznych rządowej agencji ProColombia w Polsce. ProColombia, to agencja rządowa odpowiedzialna za promocję eksportu Kolumbii, turystyki międzynarodowej i inwestycji zagranicznych. Ideą spotkania było zaprezentowanie polskim przedsiębiorcom możliwości biznesowych i inwestycyjnych na rynku kolumbijskim, nawiązanie kontaktów gospodarczych i wymiana doświadczeń.

1200